தமிழ் ஈரப்பதன் யின் அர்த்தம்

ஈரப்பதன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஈரப்பதம்.

    ‘இன்றைய ஈரப்பதன் 55 என்று வானிலை அறிக்கை தெரிவித்தது’