தமிழ் ஈரலிப்பு யின் அர்த்தம்

ஈரலிப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஈரப்பதம்; ஈரம்.

    ‘இந்த ஈரலிப்பில் கதியாலைப் போட்டுவிட வேண்டும்’