தமிழ் ஈருருவி யின் அர்த்தம்

ஈருருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஈர்வலி.

    ‘ஈருருவியால் இழுத்தால்தான் பேன் வரும்’