தமிழ் ஈளை யின் அர்த்தம்

ஈளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆஸ்துமா.

  • 2

    கோழை.