தமிழ் உக்கல் யின் அர்த்தம்

உக்கல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உளுத்துப்போனது.

    ‘உக்கல் மரப்பெட்டி’