தமிழ் உச்சிக்குடுமி யின் அர்த்தம்

உச்சிக்குடுமி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆண்கள்) உச்சந்தலையின் பின்பகுதியில் நீளமாக வளர்த்து முடிந்துகொள்ளும் முடிக் கற்றை.