தமிழ் உச்சிப்பொழுது யின் அர்த்தம்

உச்சிப்பொழுது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலைக்கு நேராக வானத்தில் சூரியன் வரும் நேரம்; நண்பகல்.