தமிழ் உச்சிவானம் யின் அர்த்தம்

உச்சிவானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலையின் உச்சிக்கு நேராக இருக்கும் வானம்.