தமிழ் உட்காய்ச்சல் யின் அர்த்தம்

உட்காய்ச்சல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொட்டுப்பார்த்து அறிந்துகொள்ள முடியாமல் உடலில் இருக்கும் காய்ச்சல்.