தமிழ் உடற்கூற்றியல் யின் அர்த்தம்

உடற்கூற்றியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடல் உறுப்புகளின் உள்ளமைப்பை விவரிக்கும் அறிவியல் துறை.