தமிழ் உடற்பயிற்சி யின் அர்த்தம்

உடற்பயிற்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடலை ஆரோக்கியமாகவும் வலிமையாகவும் வைத்துக்கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளும் பயிற்சி.