தமிழ் உடற்பயிற்சிக்கூடம் யின் அர்த்தம்

உடற்பயிற்சிக்கூடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு ஏற்ற நவீன சாதனங்கள் நிறைந்த கூடம்.