தமிழ் உடுமண்டலம் யின் அர்த்தம்

உடுமண்டலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் அடங்கிய தொகுப்பு.