தமிழ் உண்டி யின் அர்த்தம்

உண்டி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உணவு.

தமிழ் உண்டி யின் அர்த்தம்

உண்டி

பெயர்ச்சொல்