தமிழ் உதட்டுப்பிளவு யின் அர்த்தம்

உதட்டுப்பிளவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பிறவியிலேயே காணப்படும்) பிளவுபட்ட மேல் உதடு.