தமிழ் உதடு யின் அர்த்தம்

உதடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரண்டாகப் பிரிந்து பற்களை மூடியுள்ள வாயின் மிருதுவான புறப்பகுதி.