தமிழ் உத்தரக்கிரியை யின் அர்த்தம்

உத்தரக்கிரியை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறந்தவருக்காக (பொதுவாகப் பதினாறாம் நாள்) செய்யும் சடங்கு; கருமாதி.