தமிழ் உத்தராயணம் யின் அர்த்தம்

உத்தராயணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சூரியன் மகரரேகையிலிருந்து கடகரேகைக்குச் செல்லும் ஆறு மாத காலம்.