தமிழ் உதாரசிந்தை யின் அர்த்தம்

உதாரசிந்தை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தருமம் செய்யும் எண்ணம்; தாராள மனப்பான்மை.