தமிழ் உதிரிப் பாகம் யின் அர்த்தம்

உதிரிப் பாகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு இயந்திரத்தின் மாற்றக்கூடிய பகுதி.