தமிழ் உத்தரீயம் யின் அர்த்தம்

உத்தரீயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மேலாடை.