தமிழ் உத்தி யின் அர்த்தம்

உத்தி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒரு செயல் அதிக அளவு பலனை அளிப்பதற்கு ஏதுவாக உருவாக்கப்படும்) திறமையான வழிமுறை; (ஒன்றைச் செயல்படுத்துவதற்கு உரிய) திறமையான திட்டம்.

  ‘விளம்பர உத்திகளைக் கையாண்டு விற்பனையைப் பெருக்கலாம்’
  ‘தொழில்முறை உத்திகள் தெரிந்தவர்’

 • 2

  (இலக்கியத்தில்) உள்ளடக்கத்திற்கு ஏற்ற வடிவத்தைப் பயன்படுத்தும் முறை.

  ‘நனவோடை உத்தி நாவல்’
  ‘கடிதங்கள் வாயிலாகக் கதையைச் சொல்லும் உத்தி மிகவும் பழையது’