தமிழ் உந்தி யின் அர்த்தம்

உந்தி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தொப்புள்.