தமிழ் உப்பரிகை யின் அர்த்தம்

உப்பரிகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அரண்மனை போன்றவற்றில்) மேல்மாடம்.