தமிழ் உப்புநீர் யின் அர்த்தம்

உப்புநீர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குடிப்பதற்குப் பயன்படுத்த முடியாத, உப்புத் தன்மை அதிகமாக உள்ள நீர்.