தமிழ் உபமேயம் யின் அர்த்தம்

உபமேயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு