தமிழ் உபாசனை யின் அர்த்தம்

உபாசனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீவிரமான வழிபாடு.