தமிழ் உப்பட்டி யின் அர்த்தம்

உப்பட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வயலில் அறுத்த) நெற்கதிர்களின் கட்டு.