தமிழ் உமிச்சட்டி யின் அர்த்தம்

உமிச்சட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கணப்பு போடுவதற்கான சிறிய மண் சட்டி.