தமிழ் உமிழ்வு யின் அர்த்தம்

உமிழ்வு

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    (ஒரு பொருள் ஒளியையோ கதிர்வீச்சையோ வெப்பத்தையோ) வெளிப்படுத்தும் நிலை.