தமிழ் உமை யின் அர்த்தம்

உமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பார்வதி.