தமிழ் உம்மா யின் அர்த்தம்

உம்மா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    அம்மா.