தமிழ் உயர்ச்சி யின் அர்த்தம்

உயர்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உயர்வு; மேன்மை.