தமிழ் உய்வு யின் அர்த்தம்

உய்வு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (தீவினையிலிருந்து நீங்கிப் பெறும்) நற்கதி; மீட்சி.