தமிழ் உயிரியல் யின் அர்த்தம்

உயிரியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயிர்வாழ்வன பற்றிய அறிவியல்.