தமிழ் உயிரெழுத்து யின் அர்த்தம்

உயிரெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    உயிர்.

  • 2

    இலக்கணம்
    உயிர் ஒலியைக் குறிக்கும் வரிவடிவம்.