தமிழ் உயிர் வேதியியல் யின் அர்த்தம்

உயிர் வேதியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயிர்வாழ்வனவற்றில் இருக்கும் பொருள்களின் வேதியியல் தன்மைகளை ஆராயும் அறிவியல் துறை.