உருக்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : உருக்கம்1உருக்கம்2

உருக்கம்1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

  • 1

    (உள்ள) நெகிழ்ச்சி; உணர்ச்சி மயம்.

    ‘கட்சித் தலைவருடைய மறைவுகுறித்துப் பொதுச்செயலாளர் உருக்கமாகப் பேசினார்’
    ‘அந்தப் பெண்ணின் உருக்கமான வேண்டுகோளை மறுக்க முடியவில்லை’

உருக்கம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : உருக்கம்1உருக்கம்2

உருக்கம்2

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கடும் வெம்மை; புழுக்கம்.