தமிழ் உருத்தாளி யின் அர்த்தம்

உருத்தாளி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உரிமையாளர்; சொந்தக்காரர்.

    ‘என் நண்பர்தான் இந்தக் காணியின் உருத்தாளி ஆவார்’