தமிழ் உருமால் யின் அர்த்தம்

உருமால்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தலைப்பாகை; முண்டாசு.