தமிழ் உருவெடு யின் அர்த்தம்

உருவெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து

 • 1

  ஒன்று வேறொன்றாக மாறுதல் அல்லது வெளிப்படுதல்.

  ‘எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் கவிதையாக உருவெடுக்கத் தொடங்கியது’
  ‘தொழிலாளர் பிரச்சினை பெரும் போராட்டமாக உருவெடுத்தது’

 • 2

  (வேறொரு) வடிவம் எடுத்தல்.

  ‘மந்திரவாதி பூனையாக உருவெடுத்தார்’