தமிழ் உருவ பொம்மை யின் அர்த்தம்

உருவ பொம்மை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு கொடும்பாவி.