தமிழ் உற்பாதம் யின் அர்த்தம்

உற்பாதம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தீய விளைவு; கெடுதி.

    ‘இயற்கையின் உற்பாதங்கள்’