உறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உறை1உறை2உறை3

உறை1

வினைச்சொல்உறைய, உறைந்து, உறைக்க, உறைத்து

 • 1

  (திட நிலைக்கு வருதல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 1.1 (நீர், எண்ணெய், இரத்தம் முதலியன) கெட்டித் தன்மை அடைதல்; கெட்டியாதல்

   ‘குளிர் காலத்தில் தேங்காயெண்ணெய் உறைந்துவிடுவது வழக்கம்’
   ‘விபத்து நடந்த இடத்தில் இரத்தம் திட்டுத்திட்டாக உறைந்திருந்தது’
   ‘எரிமலைக் குழம்பு உறைந்து உண்டான பாறை’
   உரு வழக்கு ‘அவருடைய கண்களில் கோபச் சிவப்பு உறைந்திருக்கக் கண்டேன்’
   உரு வழக்கு ‘பயத்தில் அவன் ரத்தம் உறைந்துவிட்டது’

  2. 1.2 (பயத்தால் இயங்க முடியாமல்) விறைப்பாதல்

   ‘இரவில் திடீரென்று கூக்குரல் சத்தம் கேட்டதும் பயத்தால் உறைந்துபோனான்’

  3. 1.3 (பிரை ஊற்றிய பால் தயிராக) கெட்டிப்படுதல்

   ‘ஏன் தயிர் நன்றாக உறையவில்லை?’

 • 2

  (சில்லிடுதல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 2.1 (குளிரால்) விறைத்தல்

   ‘குளிரில் நிற்காதே, உறைந்துவிடுவாய்!’
   உரு வழக்கு ‘அவர் முகத்தில் கவலையும் பயமும் உறைந்துகிடந்தன’

 • 3

  (ஓர் இடத்தில் இருத்தல் தொடர்பான வழக்கு)

  1. 3.1உயர் வழக்கு தங்குதல்; வாழ்தல்

   ‘இறைவன் வேறு எங்கும் இல்லை. உன் உள்ளேயே உறைகிறான்’

உறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உறை1உறை2உறை3

உறை2

வினைச்சொல்உறைய, உறைந்து, உறைக்க, உறைத்து

 • 1

  காரமாக இருத்தல்.

  ‘பச்சைமிளகாய் உறைக்காமல் இனிக்கவா செய்யும்?’

 • 2

  (சூடு, குளிர் முதலியவை அல்லது அடி, உதை, முதலியவை உடம்பில்) உணரப்படுதல்.

  ‘வெயில் சுள்ளென்று உறைத்தது’
  ‘எத்தனை அடி வாங்கினான்? ஒரு அடியாவது உறைத்ததுபோல் தெரியவில்லை’

 • 3

  (கருத்து, பேச்சின் கடுமை முதலியவை) மனத்தில் உணரும்படி இருத்தல்; உறுத்துதல்.

  ‘எவ்வளவு சொன்னாலும் உனக்கு உறைக்காதா?’
  ‘இந்தச் சின்ன விஷயம் எனக்கு உறைக்காமல் போய்விட்டதே!’
  ‘அவர் கேலியாகச் சொன்னார் என்பது எனக்கு அப்போது உறைக்கவில்லை’

உறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உறை1உறை2உறை3

உறை3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (மடங்கக்கூடிய பொருளால் ஆனவற்றைக் குறிப்பிடுவன)

  1. 1.1 (கடிதம் முதலியவற்றை வைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும்) ஒரு பக்கம் திறக்கக்கூடிய (தாளால் ஆன) கூடு; (பொருளை மூடுவதற்குப் பயன்படுத்தும்) துணி அல்லது துணி போன்ற பொருளால் ஆன மூடி

   ‘பூர்த்திசெய்த விண்ணப்பத்தை உறையில் போட்டுப் பதிவு அஞ்சலில் அனுப்பு’
   ‘தலையணை உறை தைக்கக் கொடுத்திருக்கிறேன்’
   ‘கார் போன்ற வாகனங்களுக்கான உறைகள் இங்கு கிடைக்கும்’

  2. 1.2 (வாள், கத்தி முதலியன செருகிவைக்கும்) தோலால் ஆன மூடி

   ‘உறையோடு கூடிய கத்தி’

 • 2

  (கடினத் தன்மையுடைய பொருளால் ஆனவற்றைக் குறிப்பிடுவன)

  1. 2.1 (மண் சரிந்துவிடாமல் இருக்கக் கிணற்றின் உள்ளே ஒன்றின் மீது ஒன்றாக வைக்கும்) சிமிண்டு வளையம்

   ‘உறை இறக்கப்பட்ட கிணறு’

  2. 2.2வட்டார வழக்கு (தானியங்கள் சேமிக்கப் பயன்படும்) ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கிப் பத்தாயமாகச் செய்யப்படும் செவ்வக வடிவ மர அமைப்பு