தமிழ் உறைகுளிர் யின் அர்த்தம்

உறைகுளிர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீர் உறைந்து பனிக்கட்டியாக மாறும் வெப்பநிலை.