தமிழ் உறை மோர் யின் அர்த்தம்

உறை மோர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாலைத் தயிராக்குவதற்காக ஊற்றப்படுகிற மோர்; பிரை மோர்.