தமிழ் உற்றறிவு யின் அர்த்தம்

உற்றறிவு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தொடு உணர்வு.

    ‘மெய்யால் நாம் அடைவது உற்றறிவு’