தமிழ் உலகப்பற்று யின் அர்த்தம்

உலகப்பற்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் தன் குடும்பத்தின் மீதும் தன் உடைமைகளின் மீதும் கொண்டிருக்கும் பிடிப்பு.