தமிழ் உலமா யின் அர்த்தம்

உலமா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    மதக் கல்வி போதிப்பவர்.