தமிழ் உலர்சாம்பல் யின் அர்த்தம்

உலர்சாம்பல்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு மிக நுண்ணிய சாம்பல்.